بایندرخان صفوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبایُندُر خان صفوی، شاعر ادیب در قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بایُندُر خان صفوی، شاعر ادیب در قرن یازدهم هجری. او با خاندان صفویّه خویشاوندی داشت و در اصفهان ساکن بود. امّا مردی قانع و وارسته بود و دنبال مشاغل دولتی نرفت و عمر را به مصاحبت و معاشرت با شعراء و فضلاء و مردان اهل حال گذراند.
این بیت از اوست:
کاش زلف تو دگر بو به صبا نفروشد ••••• تا صبا منّت کونَین به ما نفروشد
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۴-۵۵.
[۲] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۴-۵۵.
۲. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۹۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۵۸.    جعبه ابزار