بت ذوی الشری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعراب، بت هایی داشتند که به نام مکان های معین نامیده شده بودند که معروف ترین آن‌ها دو بت ذوالشری و ذوالخلصه است. ذوالشری از بت‌های عرب جاهلی پیش از اسلام است که آن را پسران حارث بن یشکر از قبیله ازد می‌پرستیدند.


معرفی

[ویرایش]

ذوی‌ الشری بت بنی حارث از قبیله ازد بود که به صورت «داوزارس» در کتیبه‌های «پترا و بصری» آمده است و معادل «دیونوس» یونانیان است.
[۱] نوری، یحیی، اسلام و عقائد و آرای بشری یا جاهلیت و اسلام، تهران، کتابخانه شمس، ۱۳۴۲ش، چاپ اول، ص۲۸۷.


خاستگاه ذوالشری

[ویرایش]

ذو الشری در مرکز نبطی‌ها (قرن دوم و سوم ق. م.) در «سلع» ـ بنابر نقل تورات ـ قرار داشت که در زبان یونانی بدان «بطرا» می‌گفتند. شاید «بطرا» ترجمه یونانی «سلع» باشد که کلمه عبری یا سریانی است.

خدای سرسبزی و شراب

[ویرایش]

بطرا معبد بسیار بزرگی برای بت "ذی الشری" است که خدای سرسبزی و شراب بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوری، یحیی، اسلام و عقائد و آرای بشری یا جاهلیت و اسلام، تهران، کتابخانه شمس، ۱۳۴۲ش، چاپ اول، ص۲۸۷.
۲. یوسفی غروی، محمدهادی، موسوعة التاریخ الاسلامی، حسین‌علی عربی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، ج۱، ص۱۱۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصنام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱۸.    جعبه ابزار