بت یغوث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«بت یغوث» متعلق به طایفه «بنی قطیف» یا طایفه «بنی مذحج» بوده و در سرزمین «یمن» قرار داشت که با تسلط «ذونواس» بر «یمن» از میان رفت و مردم آن سامان به آیین یهود گرویدند.


معرفی قرآنی

[ویرایش]

در قرآن کریم از آن بدین صورت یاد شده است: «و قالوا لا تذرنّ ءالهتکم و لاتذرن ودّا و لا سواعا و لایغوث و لایعوق و نسرا؛ و گفتند از معبودان خود دست برندارید، مخصوصاً ودّ، سواع، یغوث، یعوق و نسر را رها نکنید.»
این بت‌ها را ابتدا قوم حضرت نوح (علیه‌السّلام) می‌پرستیدند و پس از ایشان، اعراب به پرستش آن‌ها پرداختند. اینان بت‌هایی بودند که بعد از طوفان نوح در زیر گل‌ و ‌لای مدفون شده بودند، تا زمانی که دوباره سر برآوردند.

بت‌های حیوانی

[ویرایش]

برخی از بت های قوم نوح، به صورت حیوان بوده است: ودّ به صورت مرد و سواع به صورت زن و یغوث به صورت شیر و یعوق به صورت اسب و نسر به صورت کرکس بوده است.
در زمان حضرت نوح (علیه‌السّلام) فساد در زمين شايع گشت و مردم از دين توحید و از سنت عدالت اجتماعى روي گردان شده و به پرستش بت‌ها روى آوردند و خدای سبحان نام چند بت آن روز را كه عبارت بودند از "ود"، "سواع"، "يغوث"، "یعوق" و "نسر" در سوره نوح ذكر كرده است.

بت‌های وارداتی

[ویرایش]

یغوث به معنای چیزی است به آن استغاثه و از او کمک خواسته می‌شود.
در اینجا ذکر این نکته ضروری می‌نماید که اعراب، فقط حیوان‌های زنده را می‌پرستیدند و وجود این بت‌ها به شکل حیوان، نشانۀ ورود از فرهنگ و سرزمین‌های دیگر است.
[۳] سالم، عبدالعزیز، تاریخ عرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدری‌نیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، پ ۱۳۸۰ش، ص۳۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوح/سوره۷۱، آیه۲۳.    
۲. یوسفی غروی، محمدهادی، موسوعة التاریخ الاسلامی، حسین‌علی عربی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، ج۱، ص۱۱۸.    
۳. سالم، عبدالعزیز، تاریخ عرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدری‌نیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، پ ۱۳۸۰ش، ص۳۷۲.


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصنام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱۸.    


رده‌های این صفحه : بت‌های عرب | خدایان
جعبه ابزار