بجستانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبجستانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدهادی حسینی بجستانی خراسانی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیدمحمدمهدی بجستانی خراسانی، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار