بحرانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحرانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید هاشم بحرانی، مفسّر و محدّث و مؤلّف شیعی قرن یازدهم
احمد بن محمد بحرانی، از مشاهیر فقهای امامی بحرین در قرن یازدهم
جعفر بن کمال‌الدین بحرانی، عالم و شاعر امامی مذهب قرن یازدهم
احمد بن علی بحرانی، محقق و متکلم شیعی قرن هفتم
علی بن عبدالله بحرانی، از فقها و مراجع تقلید امامی بحرین و شبه جزیره عربستان در قرن سیزدهم و چهاردهم
زین‌الدین علی بن سلیمان بحرانی، محدّث و فقیه شیعیِ قرن یازدهم
کمال‌الدین علی بن سلیمان ستراوی بحرانی، عالم و فیلسوف امامی نیمه نخست قرن هفتم
ماجد بن هاشم بحرانی، ادیب، شاعر، فقیه و محدث شیعی قرون دهم و یازدهم
• ‌یوسف بن احمد درازی بحرانی، فقیه و محدّث اخباری معتدل و متتبّع پر اثرِ قرن دوازدهم
سلیمان بن عبدالله بحرانی، فقیه و محدّثِ قرون یازدهم و دوازدهم
سلیمان ماحوزی بحرانی، از مفاخر جهان علم و از نوابغ روزگار
سیّد ماجد حسینی بحرانی، معروف به سید ماجد حسینی بحرانی کاشانی از حکیمان و فقیهان بزرگ قرن دوازدهم هجری
سیداحمد بن سیدعبداللّه بحرانی نجفی اصفهانی، از ائمّه جماعات کوفه و اصالتا بحرینی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار