بحر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بحر بن کعب، از سپاهیان عمر بن سعد در واقعه کربلا

تفسیر بحر مواج، تفسیر فارسی قرآن، نوشته قاضی شهاب الدین دولت آبادی (متوفی ۸۴۹)

بحر (مدینه)، از نام‌های شهر مدینه
بحر (دریا)، واژه‌ای از زبان عربی به معنای دریا
بحر (عروض)، از اصطلاحات عروض
بحر (موسیقی)، اصطلاحی در موسیقی ایرانی
• ‌بحر بسیط، یکی از سه بحر عروضی دایره مختلفه، حاصل از تکرار چهار بار مستفعلن فاعلن
بحر طویل، گزینه شعری به تسلسل برگرفته از توالی اختیاری یک رکن عروضی سالم خارج از سنت‌های مرسوم عروضی

بحراحمر، بحراحمر (دریای سرخ)، دریایی میان سواحل شمال شرقی قاره افریقا و شبه جزیره عربستان
بحرالمیت، دریاچه‌ای‌ در فلسطین‌
بحر زنج، در عرف مسلمانان، قسمت غربی اقیانوس هند (بحرالهند)
بحرفارس، نام قدیم دریاهای جنوب ایران
بحر عمان، (دریای عمان/ خلیج عمان)، دریایی در جنوب شرقی ایران که در حقیقت ادامه اقیانوس هند
بحرلوط، نام جدیدتر بحرالمیت
بحرالروم، (دریای یونانیان) یا البحرالرومی، نامهای دیگر مدیترانه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار