بحر (مدینه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَحر از نام‌های مدینه منوره است.
[۱] فصل‌نامه میقاتحج، ش۷، ص۱۶۰.کاربرد واژه بحر

[ویرایش]

بحر، به سرزمین وسیع و نیز روستا اطلاق می‌شود.
[۲] فصل‌نامه میقاتحج، ش۷، ص۱۶۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقاتحج، ش۷، ص۱۶۰.
۲. فصل‌نامه میقاتحج، ش۷، ص۱۶۰.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۸۱.


جعبه ابزار