بخارا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبخارا ممکن است اشاره به مکان‌های ذیل باشد:

شهر بخارا، شهری در جمهوری ازبکستان
ولایت بخارا، ولایتی در جمهوری ازبکستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار