بختیاری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبختیاری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:
ایل بختیاری، از گروه‌های‌ ایلی‌ کوچنده‌ و لُر زبان‌ جنوب‌ غربی‌ ایران‌
تاریخ بختیاری، کتابی به زبان فارسی درباره تاریخ ایل بختیاری و سکونت‌گاه آنان
ثریا اسفندیاری بختیاری، همسر دوم محمدرضا پهلوی
عبدالحسین احمدی بختیاری، فرزند حاج ابوالفتح خان سیف‌السلطنه‌ی بختیاری و نواده‌ی حسنیقلی‌خان ایلخانی بختیاری
ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه بختیاری، فرزند رضاقلی‌خان ایل‌بیگی بختیاری، از سیاستمداران و عرفای عهد قاجاریّه
جمشیدخان امیربختیار بن یوسف‌خان امیر مجاهد بختیاری اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
امام‌قلی وحشت بختیاری اصفهانی، از شعرای عصر صفویّه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار