بختیار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبختیار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوحرب بختیار، از فرمانروایان ناحیه تاریخی قومس (سمنان و دامغان) و دست نشانده آل زیار (حک: ۳۱۶ـ۴۳۵ یا ۴۴۱)
خواجه قطب‌الدین بختیارکاکی، از عارفان شبه قاره در قرن ششم و هفتم
تیمور بختیار، نظامی، سیاستمدار و بنیانگذار ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار