بدل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بدل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بدل (علم‌کلام)، اصطلاحی در کلام اسلامی در بحث تکلیف مالایطاق
بدل (فقه)، جایگزین تکلیف اوّلى یا مال تلف شده
بدل (حدیث)، از اقسام علوّ نسبی
بدل (نحو عربی)، بر وزن "فَعَل"، اسم از ماده‌ی "بدل" و در لغت به معنای جانشین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار