بدیع‌الزمان اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدیع‌الزمان اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بدیع‌الزمان بدیعی اصفهانی، بدیع الزّمان اصفهانی متخلّص به «بدیعی» از فضلاء و شعرای عهد صفویه
بدیع‌الزمان بن اسحاق هرندی قهپائی اصفهانی، عالم فاضل محقّق قرن یازدهم هجری در اصفهان
بدیع‌الزمان بن علی‌رضا عباسی اصفهانی، خطاطِ شاعرِ ادیب در اصفهان
بدیع‌الزمان بن محمد اردستانی اصفهانی، شاعر ادیب و عالم فاضل، معاصر شاه عباس صفوی در اصفهان
بدیع‌الزمان بن محمدطاهر نصرآبادی اصفهانی، از سخن‌وران قرن دوازدهم هجری در اصفهان
بدیع‌الزمان تونی یزدی اصفهانی، از اساتید بزرگ معماری در عهد صفویه
بدیع‌الزمان کاتب بن محمدکاظم خاتون‌آبادی اصفهانی، از کاتبان و خوشنویسان عصر صفویه
بدیع‌الزمان منجم حسینی گنابادی اصفهانی، از دانشمندان هیات و نجوم و ریاضی و طب در دوره قاجاریه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار