بدیع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالبدیع یکی از نام‌های خدا است.
علم بدیع، علمی است که از صور معنوی و لفظی و زیبایی کلام بحث می‌کند.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار