برات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرات ممکن از در دو معنی به کار رفته باشد:

سند برات، سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان
شب برات، شب پانزدهم و به قولی چهاردهم ماه شعبان
شهر برات، از باستانی ‌ترین شهرهای آلبانی
صرف برات، نوعى حواله
فرمان برات، در اصطلاح دیوانی عثمانی گونه‌ای فرمان از جانب سلطان
ولایت برات، ولایتی در آلبانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار