برات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه برات ممکن از در معانی زیر به کار رفته باشد:

سند برات، سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان
شب برات، شب پانزدهم و به قولی چهاردهم ماه شعبان
شهر برات، از باستانی ‌ترین شهرهای آلبانی
فرمان برات، در اصطلاح دیوانی عثمانی گونه‌ای فرمان از جانب سلطان
ولایت برات، ولایتی در آلبانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار