برخورداربیگ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخورداربیگ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

برخوردار بیگ فاتح بن آقا ولایت گلپایگانی اصفهانی، شاعر ادیب نستعلیق‌نویس در اصفهان
برخوردار بیگ نائینی اصفهانی، متخلّص به «منصور» شاعر ادیب و از سخنوران قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار