برزنجی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرزنجی ممکن است اسم برای اشخاص بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

محمد برزنجی، بَرْزَنْجی، محمد بن عبدالرسول بن عبدالسید (۱۰۴۰-۱۱۰۳ق/ ۱۶۳۰-۱۶۹۲م)، مفسر و فقیه صوفی مشرب شافعی
محمود بن سعید برزنجی، رئیس خاندان برزنجی، حکمدار سلیمانیه و رهبر مبارزات استقلال طلبانه کردها در ۱۲۹۸ـ ۱۳۰۹ ش
شیخ عیسی برزنجی‌، جد اعلای خاندان برزنجی

سادات برزنجی، خاندان کرد از شیوخ طریقت نوربخشیه و قادریه در سلیمانیه
برزنجی مدنی، عنوان شماری از مفتیان شافعی مدینه از قرن یازدهم تا چهاردهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار