برهانپوری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهانپوری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

برهان‌الدین بن کبیر برهانپوری، برهانپوری، برهان الدین بن کبیر محمدبن علی صدیقی، مشهور به «راز الهی»، از عارفان قرن یازدهم هجری
قطب‌الدین برهانپوری، مورخ اسماعیلی، و از پیروان و سپس از رهبران دعوتِ دسته داودی، از شاخه مُستَعلَویه ـ طَیّبه فرقه اسماعیلیه
محمد بن فضل‌الله برهانپوری، بُرْهانْپوری، محمد بن‌ فضل‌الله ‌۵۲-۰۲۹ق‌/۵۴۵-۶۲۰م‌، از عارفان‌ طریقه چشتیه برهانپور
محمدبیگ برهانپوری، عالم و عارف نقشبندی شبه قاره در قرن یازدهم
محمدهاشم کشمی برهانپوری، عارف، نویسنده و شاعر پارسی‌گوی شبه قاره هند در قرن یازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار