برهان‌الدین ابراهیم کرکی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهان‌الدین ابراهیم کرکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم بن موسی کرکی، ادیب، نحوی‌، محدّث‌، مورخ، مفسر، فقیه ‌ و قاضی ‌ و از عالمان‌ بنام‌ شافعی
ابوالوفاء برهان‌الدین ابراهیم‌ بن عبدالرحمان‌ کرکی‌، قاضی ‌ و فقیه‌ حنفی‌ و رجل‌ سیاسی‌ مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار