برهان‌الدین هروی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهان‌الدین هروی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

برهان‌الدین هروی شیرازی رومی، مشهور به صدرِ هروی، متکلّم، مفسّر، ادیب و فقیه حنفی قرن هشتم و نهم
برهان‌الدین رازی هروی، دانشمند، شاعر و مدرّس مدارس هرات در سده نهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار