برهان‌الدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهان‌الدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدبرهان‌الدین محقق ترمذی، تِرمِذی، برهان الدین حسین محقق، عارف سده هفتم و از سادات حسینی
برهان‌الدین بخاری مرغینانی، برهان الدین بخاری مرغینانی، علی بن ابی بکربن عبدالجلیل، فقیه قرن ششم
برهان‌الدین بن کبیر برهانپوری، برهانپوری، برهان الدین بن کبیر محمدبن علی صدیقی، مشهور به «راز الهی»، از عارفان قرن یازدهم هجری
برهان الدین ابراهیم بن عمر بقاعی، بِقاعی، ابوالحسن ابراهیم بن عُمر ملقب به برهان الدین، ادیب، شاعر، مورخ و مفسّر شافعی قرن نهم
برهان الدین فاضل تونی، معروف به برهان الدین فاضل تونی، دولتمرد و لشکری قرن یازدهم و دوازدهم
برهان‌الدین جانم‌چشتی، از مشایخ طریقت چَشْتیّه در هند جنوبی در قرن دهم
برهان الدین ابراهیم بن عمر جعبری، جَعبَری، برهان‌الدین‌ ابراهیم‌بن‌ عمر، عالم‌ قرائت ‌ و دانشمند ذوفنون‌ شافعی ‌ مذهب ‌ در قرن ‌ هفتم‌ و هشتم‌
برهان‌الدین دیوه‌ای، برهان الدین دیوه ای، فقیه و محدث و مؤلف هندی در قرن سیزدهم
برهان‌الدین رازی‌هروی، برهان الدین رازی هروی دانشمند، شاعر و مدرّس مدارس هرات در سده نهم
برهان‌الدین ساغرچی، برهان الدّین ساغَرچی عارف قرن هشتم
برهان الدین میمونی، ابراهیم بن محمد بن عیسی میمونی از علمای قرن یازدهم هجری
برهان‌الدین نسفی، ابوالفضائل محمدبن محمد عبداللّه (متوفی ۶۸۷) متکلّم حنفی، منطق دان و متبحّر در مسائل فقهیِ علم خلاف و جدل در قرن هفتم
برهان‌الدین هروی، برهان الدّین، حیدر بن محمّدبن ابراهیم شیرازی رومی مشهور به صدرِ هروی، متکلّم، مفسّر، ادیب و فقیه حنفی قرن هشتم و نهم
برهان‌الدین محمود بن‌ احمد آل‌برهان، از فقیه، محقق و پیشوای دینی و سیاسی آل‌برهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار