بروج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبروج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره بروج، هشتاد و پنجمین سوره قرآن کریم
بروج (برج‌های آسمان)، در عربی، در معانی گوناگونی مانند دژ، کاخ، ستاره بزرگ و درخشان و در اصطلاح، برج‌های آسمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار