بریلوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبریلوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمدرضا بریلوی، بَریلْوی، احمدرضا، ملقب به عبدالمصطفی، از عرفا و دانشمندان و مؤلفان شبه قاره و بنیانگذار مکتب بریلوی
سیداحمد بریلوی، سیداحمد بریلوی ملقب به شهید، اصلاحگر انقلابی و مجاهد شبه قاره هند در قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی
حسن بریلوی، حسن بَریلَوی مشهور به حسن مثنی و ملقب به سید موسی،‌ از روحانیون جوان مجاهد هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار