بزدوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبزدوی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

علی بن محمد نسفی‌بزدوی، بَزدَوی، علی بن محمّدبن حسین بن عبدالکریم بن موسی نسفی، مشهور به ابوالعسر، از فقهای بزرگ حنفی ماوراءالنهر در قرن پنجم
محمد بن محمد بزدوی، بَزْدَوی، محمد بن محمد ابوالیُسر، قاضی، مدرّس، فقیه و محدث حنفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار