بزرگمهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبزرگمهر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بزرگمهر بختگان، در متون و روایات افسانه‌ای، وزیرِ خسرو اول انوشیروان
منوچهر بزرگمهر، مترجم و مؤلف آثار فلسفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار