بزنطی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبزنطی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

احمد بن محمد بزنطی، از عالمان‌ متقدم‌ امامیه‌ در کوفه‌ و در شمار اصحاب‌ امامان‌ کاظم‌، رضا و جواد (علیه‌السّلام)
شهر بزنطی، بُزَنطی (بَدَندون/ بذندون/ پوداندوس/ پوزانتی)، شهرستان و شهری در ترکیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار