بشار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبشار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بشار شعیری، بَشّار شَعیری، ابواسماعیل، از غالیان شیعی قرن دوم
ابومعاذ بشار بن برد، ‌بَشّار بن بُرد، ابومُعاذ، شاعر نابینا و بلند آوازه عرب زبان عراقی سده دوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار