بشر بن خوط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبشر بن خوط از سپاهیان امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) در‌ نبرد جمل و نیز از سپاهیان عمر بن سعد در واقعه کربلا بود.


شرکت در جنگ جمل

[ویرایش]

از بشر بن خوط -که نام پدرش در‌ بعضی از مصادر‌ حوط و سوط نیز به ثبت رسیده است- به عنوان یکی از رزمندگان سپاه امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) در‌ نبرد جمل یاد شده است.
[۱] طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۵۲۲، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.


قاتل جعفر بن عقیل

[ویرایش]

اما او در‌ روز عاشورا با سپاه کوفیان همراه شد و با آنان به جنگ سید و سالار شهیدان آمد و در‌ به شهادت رساندن جعفر بن عقیل نقش ایفا کرد. کاری که باعث شد مورد لعن و نفرین امام جواد (علیه‌السّلام) در‌ زیارت ناحیه مقدسه قرار گیرد.
بشر همچنین در‌ به شهادت رساندن عبدالرحمن بن عقیل با عثمان بن خالد جهنی مشارکت کرد.
[۷] محلی، حمید بن احمد، الحدائق الوردیه فی مناقب الائمة الزیدیه، ج۱، ص۲۹، صنعاء، مکتبة بدر، چاپ اول، ۱۴۲۳.


عاقبت بشر

[ویرایش]

مختار پس از قیام، دستور تعقیب او را صادر‌ کرد. عبدالله بن کامل او را در‌ حالی که به همراه عثمان بن خالد قصد فرار به جزیره را داشت دستگیر کرد و آنان را در‌ موضعی به نام بئرالجعد گردن زد و هلاکت آن دو را به مختار خبر داد. پس به دستور مختار بازگشت و بدنشان را سوزانید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۵۲۲، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.
۲. ابن ‌سعد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد بن صامل السلمی، خامسه۱، ص۴۷۷، طائف، مکتبة الصدیق، چاپ اول، ۱۹۹۳.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۵۹، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۹۲، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۵. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابیطالب، ج۴، ص۱۰۵، قم، علامه، ۱۳۷۹ق.    
۶. ابن ‌سعد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد بن صامل السلمی، خامسه۱، ص۴۷۷، طائف، مکتبة الصدیق، چاپ اول، ۱۹۹۳.    
۷. محلی، حمید بن احمد، الحدائق الوردیه فی مناقب الائمة الزیدیه، ج۱، ص۲۹، صنعاء، مکتبة بدر، چاپ اول، ۱۴۲۳.
۸. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۴۱، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۹. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۷۴-۷۵، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۱۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۵۳۰، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السّلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۶.    


جعبه ابزار