بشر بن موسی اسدی بغدادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبِشْر بن موسی، ابوعلی بن صالح بن شیخ بن عَمِیره اسدی بغدادی، از محدثان اهل سنت (۱۹۰ـ ۲۸۸)بود.


شناخت اجمالی

[ویرایش]

از جزئیات زندگی او اطلاعی در دست نیست، لاکن به نوشته خطیب بغدادی
[۱] احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۷، ص۸۶، مدینه (بی تا).
[۲] خلیل بن ایبک صفدی، کتاب الوافی بالوفیات، ج ۱۰، ص ۱۵۶چاپ جاکلین سوبله و علی عمارة، ویسبادن ۱۴۰۰/۱۹۸۰
[۳] ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۲، ص۴۱۸، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
پدران او دارای عظمت و ریاست بوده‌اند و خودش محدثی واثق و امین بوده است. همو
[۴] احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۷، ص۸۷، مدینه (بی تا).
[۵] ابن کثیر، البدایة والنّهایة فی التاریخ، ج۱۱، ص۸۵، بیروت (بی تا).
از ابوبکر خلال (متوفی ۳۱۱) فقیه بزرگ حنبلی ، نقل می‌کند که بشر بن موسی مورد احترام و تکریم احمد حنبل بوده و او سفارش بشر را به عبدالله بن زبیر حَمیدی کرده است. حُمَیدی، مفتی مکه و شاگرد بزرگ شافعی، صاحب مُسنَدِ حمیدی و بشر راوی آن بوده است.
[۶] محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، ج۱۰، ص۶۱۶ـ۶۱۷، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، ج ۲۰: حوادث و وفیات ۲۸۱ـ۲۹۰ ه، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱، ص ۱۳۳ـ۱۳۴.


سماع حدیث

[ویرایش]

بشر بن موسی از محدثان بزرگی چون هَوذَة بن خلیفه ، اَصمعی ، حسن بن موسی اشیب ، ابو نُعَیم فضل بن دکین ، سعید بن منصور خراسانی ، روح بن عباده حدیث شنیده است.
[۷] ابن کثیر، البدایة والنّهایة فی التاریخ، ج۱۱، ص۸۵، بیروت (بی تا).
[۸] ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۲، ص۴۱۸، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
محدثانی نیز از وی حدیث شنیده اند، از جمله: ابوعلی بن صَواف ، ابوبکر شافعی ، ابوبکر قَطیعی ، ابو القاسم طبرانی ، احمد بن کامل . به نوشته ذهبی
[۹] ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۳، ص۳۵۴، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
برخی از احادیث عالی السّند بشر بن موسی در الغیلانیّات ابوبکر شافعی و القطیعیات ابوبکر قطیعی ذکر شده است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن ابی حاتم، کتاب الجرح والتعدیل، حیدرآباد دکن ۱۳۷۱ـ۱۳۷۳/ ۱۹۵۲ـ۱۹۵۳، چاپ افست بیروت (بی تا)، ج ۲، ص ۳۶۷.
(۲) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) ابن عماد، شذرات الذّهب فی اخبار من ذهب، بیروت (بی تا)، ج ۲، ص ۱۹۶.
(۴) ابن کثیر، البدایة والنّهایة فی التاریخ، بیروت (بی تا).
(۵) احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، مدینه (بی تا).
(۶) محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، ج ۲۰: حوادث و وفیات ۲۸۱ـ۲۹۰ ه، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱، ص ۱۳۳ـ۱۳۴.
(۷) محمد بن احمد ذهبی، سیراعلام النّبلاء، ج ۱۰، چاپ شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عرقسوسی، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۸) محمد بن احمد ذهبی، ج ۱۳، چاپ شعیب ارنؤوط و علی ابوزید، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹) محمد بن احمد ذهبی، کتاب تذکرة الحفاظ، ج ۲، حیدرآباد دکن ۱۳۸۸/۱۹۶۸، ص ۶۱۱ـ۶۱۲.
(۱۰) خلیل بن ایبک صفدی، کتاب الوافی بالوفیات، ج ۱۰، چاپ جاکلین سوبله و علی عمارة، ویسبادن ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۷، ص۸۶، مدینه (بی تا).
۲. خلیل بن ایبک صفدی، کتاب الوافی بالوفیات، ج ۱۰، ص ۱۵۶چاپ جاکلین سوبله و علی عمارة، ویسبادن ۱۴۰۰/۱۹۸۰
۳. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۲، ص۴۱۸، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴. احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۷، ص۸۷، مدینه (بی تا).
۵. ابن کثیر، البدایة والنّهایة فی التاریخ، ج۱۱، ص۸۵، بیروت (بی تا).
۶. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، ج۱۰، ص۶۱۶ـ۶۱۷، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، ج ۲۰: حوادث و وفیات ۲۸۱ـ۲۹۰ ه، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱، ص ۱۳۳ـ۱۳۴.
۷. ابن کثیر، البدایة والنّهایة فی التاریخ، ج۱۱، ص۸۵، بیروت (بی تا).
۸. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۲، ص۴۱۸، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۹. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۳، ص۳۵۴، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بشر بن موسی اسدی‌بغدادی»، شماره۱۳۸۸.    


رده‌های این صفحه : تراجم | حدیث شناسی | محدثین اهل سنت
جعبه ابزار