بصیرت انابه‌کنندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز ویژگی‌ها و صفات انابه‌کنندگان که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، بصیرت است.


بصیر بودن انابه‌کنندگان

[ویرایش]

بنده انابه‌کننده به درگاه خداوند ، از انسانهای روشن ضمیر و اهل بصیرت:
«تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ؛ تا وسیله بینایی و یادآوری برای هر بنده توبه کاری باشد!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق/سوره۵۰، آیه۸.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۵۰۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۲۳۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۶۵، برگرفته از مقاله «اهل بصیرت (انابه‌کنندگان)».    


رده‌های این صفحه : بصیرت | توبه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار