بطن مر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبطن مرّ: مکانى نزدیک مکه از طریق شام است.
[۱] مجمع البحرین، واژه ی «مرّ»موقعیت بطن مر

[ویرایش]

بطن مرّ، موضعى در «مرّ الظّهران» است که به آن نام نیز خوانده مى‌شود. امروزه به آن «وادی فاطمه» گویند.
[۲] کلمة التقوى،ج ۳، ص ۲۳۷


کاربرد فقهی

[ویرایش]

این عنوان، در باب حج به کار رفته است.

حکم لباس دوخته برای کودک، تا بطن مر

[ویرایش]

ولىّ کودک مى‌تواند او را به حج ببرد و محرم کند. با احرام، امورى بر حج گزار، حرام مى‌شود که از آن جمله؛ پوشیدن لباس دوخته بر مرد است؛ لیکن در خصوص پسر بچه، مضمون برخى روایات، جواز تأخیر کندن لباس دوخته، تا بطن مرّ است.

← مراد از جواز تأخیر


در مراد از جواز تأخیر دو قول ذکر شده است:
الف)قول اول: جواز تأخیر خصوص کندن لباس دوخته تا بطن مر،ّ پس از بستن احرام در میقات و جواز تأخیر احرام بستن تا بطن مرّ.
ب) بنابر قول دوم: بطن مرّ براى خصوص کودک، یکى از میقات ها خواهد بود، هرچند افضل براى کودکان نیز احرام از یکى از میقات هاى معروف است . برخلاف قول اوّل که میقات کودک با بالغ تفاوت نمى‌ کند و تفاوت تنها در کندن لباس دوخته براى افراد بالغ و جواز تأخیر آن براى پسر بچه تا بطن مرّ است.
[۳] الدروس الشرعیة،ج ۱، ص ۳۴۲پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژه ی «مرّ»
۲. کلمة التقوى،ج ۳، ص ۲۳۷
۳. الدروس الشرعیة،ج ۱، ص ۳۴۲
۴. مسالک الافهام،ج ۲، ص ۲۱۸    
۵. مدارک الاحکام،ج ۷، ص ۲۲۷    
۶. جواهر الکلام،ج ۱۸، ص ۱۲۰ تا ۱۲۱    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۱۵    جعبه ابزار