بقایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبقایی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

مظفر بقایی‌کرمانی، سیاستمدار، وکیل مجلس و رهبر حزب زحمت‌کشان ملت ایران
محمدعارف بقایی‌بخارایی، سخنور فارسی‌گوی قرن دهم و یازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار