بلاط (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بلاط ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بلاط (مکان)، اطلاق شده به هر زمین‌، یا به‌ زمین‌ نرم‌ و هموار یا به‌ سنگ‌فرشی‌ که‌ زمین‌ خانه‌ و جز آن‌ را بدان‌ بپوشانند
بلاط (کاخ)، نام‌ چندین‌ کاخ‌ کهن‌ در قسطنطنیه‌ و اندلس
جان بلاط، ابوالنصرجان بلاط مِن یَشْبَک اشرفی ناصری، دولتمرد و سلطان مملوکی بُرجیة (چِراکَسة) مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار