بلگرامی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلگرامی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

آزاد بلگرامی، میر غلام‌علی بن نوح حسینی واسطی معروف به آزادِ بِلْگُرامی (۱۱۶-۱۲۰۰ق/۱۷۰۴-۱۷۸۶م) شاعر، عارف، ادیب و مورخ اهل هندوستان
امیرحیدر بلگرامی، بِلْگْرامی‌، امیرحیدر (۱۶۵-۲۱۷ق‌/۷۵۲-۸۰۲م‌)، پسر نورالحسین و نواده میر غلامعلی آزادِ شاعر، فقیه حنفی‌ ، تاریخ نگار، شاعر و نحوی شبه قاره‌
برکت‌الله بلگرامی، برکت الله بِلگرامی، فرزند میر اویس حسنی واسطی فرزند میرعبدالجلیل بلگرامی، عارف و شاعر فارسی زبان شبه قاره هند
بیخبر بلگرامی، بیْ‌خَبَرِ بِلْگِرامی، میرعظمت‌الله حسینی واسطی بلگرامی (د ذیقعدۀ ۱۱۴۲/مۀ۱۷۳۰)، متخلص به «بی‌خبر»، عارف، شاعر و هنرمند سدۀ ۱۲ق/۱۸م
میرعبدالجلیل بن احمد بلگرامی، بِلگِرامی، عبدالجلیل بن احمد حسینی واسطی، شاعر پارسی‌گوی هند در قرن دوازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار