بلیانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلیانی ممکن است اسم برای اشخاص و یا خاندان‌های ذیل باشد:

خاندان بلیانی، از عرفا و علمای سده‌های هفتم و هشتم و از مشایخ سلسله سهروردیه

امین‌الدین بلیانی، بَلْیانی‌، امین‌الدین‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ مسعود بلیانی‌ (ذیقعده ۴۵ق‌/۲۷۰-۶ مارس‌ ۳۴۵م‌)، عالم‌ و عارف‌ کازرونی‌ معاصر با آل‌ اینجو
اوحدالدین بلیانی، بَلْیانی‌، اوحدالدین‌ عبدالله‌ بن‌ مسعود بن‌ محمد د ۸۳ یا ۸۶ق‌/ ۲۸۴ یا ۲۸۷م‌، عارف ‌ و دانشمند کازرونی
محمد اوحدی دقاقی بلیانی، شاعر، تذکره‌نویس و مؤلف قرن دهم و یازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار