بنارسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنارسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدجعفر بنارسی، بَنارسی، سیدجعفر، معروف به حکیم ابوعلی خان از علمای شیعه در هند
امان الله بنارسی، بنارسی، امان اللّه، از علمای مشهور شبه قاره در سده دوازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار