بنانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنانی ممکن است اشاره به اشخاص، شخصیت‌ها و یا خاندان‌های ذیل باشد:

خاندان بنانی، بَنّانی (یا: اَلْبَنّانی)، خانواده ای از یهودیانِ مسلمان شده فاس و دارای علمای متعدد از قرن دوازدهم هجری به بعد

ابومحمد ثابت بن اسلم بنانی، از بزرگان تابعین و محدّثان بصره در قرن دوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار