بندار اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبندار اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌لره بندار بن عبدالحمید کرخی اصفهانی، بُندار کرخی اصفهانی معروف به ابن لره، لغوی و نحوی قرن سوم
بندار بن عاصم اصفهانی، از شعراء و حفاظ اصفهان
بندار بن غانم انماطی اصفهانی، از محدثین قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌منده ابواحمد بندار بن علی اصفهانی، از محدّثین و فقهای قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار