بنی‌اسرائیل در مطالعات تاریخی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسرائیل نامی است که به یعقوب اطلاق شده است، و سپس احفاد او این نام را عنوان سیاسی ـ دینی خود قرار داده‌اند.


ریشه قوم بنی‌اسرائیل

[ویرایش]

هر چند ابراهیم پدر این قوم به شمار می‌آید، اسباط بنی اسرائیل، تبار خود را از ابراهیم به اسحاق و یعقوب ، که برکت‌های اعطا شده به وی
[۱] باب ۴۹، کتاب مقدس، سفر پیدایش.
نشانه عنایات خاص خداوند نسبت به اوست، رسانده‌اند و دوازده پسرِ یعقوب، تاریخ بنی اسرائیل را پدید آورده‌اند.
این بخش، با استناد بر عهد عتیق، آثار باستان‌شناسی و متون تاریخ‌نگاران باستان نوشته شده است.

تاریخ بنی‌اسرائیل در عهد عتیق

[ویرایش]

عهد عتیق دو روایت از تاریخ بنی اسرائیل به دست می‌دهد:

← روایت اول


روایت اول، از اسفار پنج‌گانه شروع می‌شود و در کتاب‌های یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان ادامه می‌یابد.
از آغاز خلقت تا تبعید مردم مملکت یهودا در ۵۸۷ ق م به بابل در این روایت آمده است.

← روایت دوم


روایت دوم، بعضاً به طور موازی، مشتمل بر کتاب‌های تواریخ ایام، عِزرا و نحمیاست .
در این روایت نیز شجره‌نامه آن‌ها تا آدم دنبال شده، اما بر تاریخِ خاندان داوود، در پادشاهی جنوبی و آداب و مناسک هیکل ، تأکید بیش‌تر شده است.
تاریخ بعد از تبعید، بازگشت آنان به فرمان کوروش و اصلاحات نحمیا (۴۴۵ ق م) نیز در این روایت آمده است.

آثار باستانی بدست آمده

[ویرایش]

آثار باستانی به دست آمده در فلسطین و سرزمین‌های مجاور در سده‌های گذشته، تا حدی تاریخ بنی اسرائیل را روشن کرده است.
از جمله این آثار مهم، می توان به این موارد اشاره کرد:

← کتیبه موآبی


کتیبه موآبی که حاوی گزارشی از برخورد میان موآبیان و اسرائیلیان در دوره تقسیم قلمروهای حکومتی است؛ رساله‌های لاخیش ( لاکیش )، که تصویری از زندگانی دوره حمله بختنّصر ( نبوکدنصر ) به یهودا را به دست می‌دهد.

← طومارهای بحرالمیت


طومارهای بحرالمیت ، که منبعی مکتوب برای مطالعه زندگانی فرقه‌های یهودی در دو قرن قبل از مسیحیت است؛ و کشفیات نوزی و ماری، که موجبات تبیین دوره آبا ( شیوخ ) را فراهم آورده است.

منابع تاریخ پس از نحمیا

[ویرایش]

منابع تاریخ بنی اسرائیل پس از نحمیا چندان زیاد نیست.
کتاب مجعول اول مکابیان، اثر فلاویوس یوسفوس (ح ۳۷ـ۱۰۰ میلادی ) در تاریخ جنگ‌های یهودیان و کتاب روزگار باستان یهودیان به تاریخ یهودیان تا یکی دو قرن پس از سقوط اورشلیم در ۷۰ میلادی پرداخته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. باب ۴۹، کتاب مقدس، سفر پیدایش.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بنی اسرائیل»، شماره۱۹۶۷.    


جعبه ابزار