بنی‌عامر پس از پیامبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگروهی از بنی عامر پس از تردید در اسلام با نالایق شمردن ابوبکر از دادن زکات به حکومت خود داری کردند.


روی گردانی بنی عامر از اسلام

[ویرایش]

در پی رحلت پیامبر و ارتداد دینی و سیاسی بسیاری از نو مسلمانان در شبه جزیره، گروهی از بنی عامر پس از تردید بسیار بین باقی ماندن بر اسلام و بازگشت از آن، سرانجام با پیروی از طلیحة بن خویلد اسدی ، پیامبر دروغین سرزمین نجد ، از اسلام روی گردانیدند و ضمن نالایق شمردن ابوبکر
[۱] الفتوح، ج۱، ص۱۲.
از دادن زکات به حکومت مدینه سرباز زدند.

← کشتن و سوزاندن برخی از کارگزاران پیامبر


گروهی از آنان حتی از کشتن و سوزاندن برخی از کارگزاران پیامبر نیز خودداری نکردند.
[۲] مسند ابی یعلی، ج۱۳، ص۱۴۶.
ابوبکر با شنیدن خبر ارتداد بنی عامر ضمن نامه‌ای به خالد بن ولید او را مامور سرکوب آنان کرد و به او فرمان قتل عام بنی عامر و سوزاندن آنان را داد.
[۳] مسند ابی یعلی، ج۱۳، ص۱۴۶.
خالد نیز در مسیر حرکت خود جهت سرکوب بنی عامر ابتدا با طلیحه مواجه شد. قرة بن هبیره عامل جمع آوری زکات بنی قشیر بن کعب ، از تیره‌های بنی عامر، که خود از ارسال زکات قوم خود به مدینه خودداری کرده بود و رهبری مرتدان بنی کعب را عهده دار بود با دیدن سپاه خالد از کرده خود هراسناک شد و از بنی عامر نیز خواست تا از ارتداد دست بردارند و در حمایت از طلیحه جان خود را به خطر نیندازند؛ ولی عامریان گفته‌های او و قرة بن سلمه را رد کرده، همچنان تا روشن شدن وضعیت طلیحه، بنی اسد، غطفان و فزاره به اقدامات خود ادامه دادند.
[۴] الفتوح، ج۱، ص۱۱.
[۵] الرده، ص۱۳۰-۱۳۱.
[۶] الثقات، ج۲، ص۱۶۳.
با شکست سپاهیان طلیحه و بازگشت پیروان او به اسلام، بنی عامر نیز چاره‌ای جز اظهار اسلام ندیدند. پس به دنبال تسلیم کردن آن دسته از مرتدان خود که به کشتن و سوزاندن مسلمانان اقدام کرده بودند با اعلام اسلام، با حکومت مدینه بیعت کردند. سپاه خالد نیز که به فرماندهی هشام بن عاصی به سرزمین بنی عامر وارد شده بود با به اسارت گرفتن قرة بن هبیره و اطرافیانش به مدینه بازگشتند
[۷] تاریخ طبری، ج۲، ص۲۶۵.
[۸] فتوح البلدان، ص۱۰۶.
و بدین شکل شورش و ارتداد بنی عامر دفع گردید. در این میان علقمة بن علاثه نیز که رهبری تیره بنی کلاب را در ماجرای ارتداد برعهده داشت متواری شد و خانواده او پس از تبرّی جستن از اعتقادات و اقدامات او از اسارت مسلمانان آزاد شدند.
[۹] تاریخ طبری، ج۲، ص۲۶۴.


← حکومت رسیدن برخی از بنی عامر


پس از آن بنی عامر را می‌توان در بسیاری از رخدادهای دوران پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم؛ حاضر دید. از برخی از آنان به عنوان عمّال و حکّام منصوب از سوی خلفا نام برده شده
[۱۰] تاریخ دمشق، ج۴۱، ص۱۴۱.
و گروههایی از آنان در فتوحات دوره خلفا و پس از آن حضور داشتند.
[۱۱] اسدالغابه، ج۲، ص۳۱۳.
با شروع حکومت علی علیه‌السّلام و درگیری حضرت با معاویه در هر دو سو افرادی از بنی عامر دیده می‌شوند.
[۱۲] المنتظم، ج۳، ص۳۳۸.
[۱۳] تاریخ دمشق، ج۱۸، ص۴۴۷.
[۱۴] تاریخ دمشق، ج۱۹، ص۳۴.
[۱۵] تاریخ دمشق، ج۴۰، ص۲۸۶.
در حوادث قیام امام حسین علیه‌السّلام نیز حضور بنی عامر با فردی چون شمر بن ذی الجوشن از بنی ضباب که از تیره‌های بنی عامر بود کاملا مشهود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفتوح، ج۱، ص۱۲.
۲. مسند ابی یعلی، ج۱۳، ص۱۴۶.
۳. مسند ابی یعلی، ج۱۳، ص۱۴۶.
۴. الفتوح، ج۱، ص۱۱.
۵. الرده، ص۱۳۰-۱۳۱.
۶. الثقات، ج۲، ص۱۶۳.
۷. تاریخ طبری، ج۲، ص۲۶۵.
۸. فتوح البلدان، ص۱۰۶.
۹. تاریخ طبری، ج۲، ص۲۶۴.
۱۰. تاریخ دمشق، ج۴۱، ص۱۴۱.
۱۱. اسدالغابه، ج۲، ص۳۱۳.
۱۲. المنتظم، ج۳، ص۳۳۸.
۱۳. تاریخ دمشق، ج۱۸، ص۴۴۷.
۱۴. تاریخ دمشق، ج۱۹، ص۳۴.
۱۵. تاریخ دمشق، ج۴۰، ص۲۸۶.
۱۶. الطبقات، ج۶، ص۱۱۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «بنی عامر بن صعصعه».    جعبه ابزار