بنی‌‌حردان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی حَردان (یا آل بوحردان)، از عشایر شیعی خوزستان و عراق می‌باشد.


نسب بنی حردان

[ویرایش]

عشیره بنی حَردان به کعب فلاحیه منسوب‌اند.
[۱] یوسف عزیزی بنی طرف، قبایل و عشایر عرب خوزستان، ج۱، ص۴۵، تهران ۱۳۷۲ ش.


شعب بنی حردان

[ویرایش]

در اوایل عصر حاضر، بنی حردان پس از مهاجرت از اقلیم عثمانی (عراق) به منطقه هویزه، در کوت نهر هاشم کنار کرخه و در لیامی کنار کارون و هم‌چنین در نواحی داخلی از ساحل چپ گرگر در شرایف و شاخه ساکن شدند، و شعبه‌های آنان عبارت بود از: بیت عَبوده، آلبوحاجی، بنی نعمه یا شُطَیْطَ، بیت شیاه (شیاع)، شَجَریت (شَجیرات) و بنی تَمیم.
[۲] هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ج۱، ص۲۲۹، ترجمه عبدالله فریار، تهران ۱۳۴۳ ش.


محل سکونت بنی حردان

[ویرایش]

به نوشته نجم الدوله،
[۳] عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله، سفرنامه خوزستان، ج۱، ص۱، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۱ ش.
[۴] عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله، سفرنامه خوزستان، ج۱، ص۶۳ـ۶۴، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۱ ش.
که در ۱۲۹۹ از خوزستان دیدن کرده است، عشیره بن حردان (=بنی حردان) از توابع هویزه بوده‌اند که شصت سال پیش، به علت شیوع بیماری‌های وبا و طاعون و شکسته شدن سد کرخه، در اطراف هویزه پراکنده شدند.
این عشیره در حال حاضر، در ساحل غربی رود کارون و در نزدیکی أم تُمَّیر یا دب حردان سکونت دارند.

حرفه بنی حردان

[ویرایش]

روستاییان ایشان به کشاورزی و دام‌داری اشتغال دارند و بسیاری نیز در شهرهای خوزستان، بویژه در اهواز و سوسنگرد، به کارهای اداری و کسب و تجارت مشغول‌اند.
[۵] یوسف عزیزی بنی طرف، قبایل و عشایر عرب خوزستان، ج۱، ص۴۵، تهران ۱۳۷۲ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) عباس عزّاوی، عشایرالعراق، بغداد ۱۹۳۷ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۷۰ ش.
(۲) یوسف عزیزی بنی طرف، قبایل و عشایر عرب خوزستان، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۳) هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه عبدالله فریار، تهران ۱۳۴۳ ش.
(۴) عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله، سفرنامه خوزستان، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۱ ش؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف عزیزی بنی طرف، قبایل و عشایر عرب خوزستان، ج۱، ص۴۵، تهران ۱۳۷۲ ش.
۲. هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ج۱، ص۲۲۹، ترجمه عبدالله فریار، تهران ۱۳۴۳ ش.
۳. عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله، سفرنامه خوزستان، ج۱، ص۱، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۱ ش.
۴. عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله، سفرنامه خوزستان، ج۱، ص۶۳ـ۶۴، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۱ ش.
۵. یوسف عزیزی بنی طرف، قبایل و عشایر عرب خوزستان، ج۱، ص۴۵، تهران ۱۳۷۲ ش.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بنی‌حردان»، شماره۱۹۷۴.    


رده‌های این صفحه : تراجم | قبائل | نسب شناسی
جعبه ابزار