بهاءالدین بن محمدباقر الفت اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهاءالدّین الفت متخلص به «مفتون» فرزند محمّدباقر الفت شاعر و ادیب فاضل، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهاءالدّین الفت متخلص به «مفتون» فرزند محمّدباقر الفت شاعر و ادیب فاضل، در روز ۱۸ ذیقعده سال ۱۳۲۱ قمری در اصفهان متولد گردیده تحصیلات قدیمه و جدیده خویش را در اصفهان در خدمت اساتید این شهر به پایان رساند. چون در خانواده علم و ادب به دنیا آمده بنا به سنت فامیلی در علم و ادب زحمت‌ها کشید و خصوصاً از محضر پدر دانشمند خویش استفاده‌ها نمود. در انجمن ادبی مرحوم شیدا شرکت می‌نموده مقداری از اشعار شعرای انجمن را در مجموعه بزرگی جمع آوری نموده که خود در موضوع شعراء اصفهان تالیفی مفید و جامع می‌باشد.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۶۱.

ایشان در ۹ ذی القعده سال ۱۴۰۲ه. ق در اصفهان وفات یافته در مقبره جدش مرحوم آقا نجفی در امامزاده احمد اصفهان مدفون گردید.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، ج۳، ص۶۲.
[۳] مهدوی، سید مصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۵۵.

این بیت از اوست:
مگر ز نور رخت ماه خیره ماند امشب ••••• که بهر دیدن رویت شده است بر لب بام

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۶۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، ج۳، ص۶۲.
۳. مهدوی، سید مصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۵۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۷۸.    


جعبه ابزار