بهاءالدین ولد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهاءالدین ولد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بهاءالدین سلطان ولد، معروف به سلطان ولد و متخلص به «ولد»، فرزند بزرگ و دومین جانشین مولانا جلال‌الدین بلخی
بهاءالدین محمد ولد، معروف به بهاءولد سلطان العلماء، عارف، واعظ، از مشایخ صوفیه قرن ششم و هفتم، و پدر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار