بهاءالدین کاشانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ بهاءالدّین کاشانی عالم فاضل محدّث، در اواخر عهد صفویه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ بهاءالدّین کاشی عالم فاضل محدّث، در اواخر عهد صفویه می‌زیسته و در اصفهان ساکن بوده است. سرانجام در سال ۱۱۳۷ه. ق در اصفهان به دست افاغنه شهید شد. (گویند: ) از شاگردان علّامه ملّامحمّدباقر مجلسی بوده و تالیفاتی داشته که از آن جمله است:
۱. «شرح صحیفه سجادیه» ۲. «شرح نهج‌البلاغه». اعقاب او در کاشان ساکن هستند. مقبره‌اش در قبرستان سنبلستان (چملان) اصفهان بوده که در اوایل قرن چهاردهم شمسی از بین رفته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۸۸.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلّامه المجلسی، ص۱۸.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۸۸.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلّامه المجلسی، ص۱۸.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۱۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۲.    جعبه ابزار