بهرامی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهرامی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان بهرامی، از خاندان‌های مهم معاصر کشور و دارای جایگاه ویژه‌ سیاسی ـ نظامی‌ در عصر پهلوی

ابوالحسن علی بهرامی سرخسی، شاعر و از استادان بزرگ شعر و ادب در عصر اول غزنوی
احمدعلی بهرامی، فرزند فضل‌الله بهرامی یکی از افراد مشهور خاندان بهرامی و از رجال سیاسی در دوران پهلوی
اسماعیل بهرامی، یکی از رجال سیاسی تاریخ ایران و نخستین فرد از خاندان بهرامی
شاپور بهرامی، فرزند فضل‌الله بهرامی‌ از افراد مشهور خاندان بهرامی و از سیاسیون دوره پهلوی
فرج الله بهرامی، ملقب به دبیر اعظم، فرزند احیا السلطنه و برادر حسین بهرامی‌، از سیاسیون دوره قاجاری و پهلوی
عبدالله بهرامی، پسر بزرگ اسماعیل میرزای بهرامی‌ یکی از افراد مشهور خاندان بهرامی و از رجال سیاسی دوره پهلوی
فضل‌الله بهرامی، فرزند دیگر میرزا اسماعیل بهرامی‌ از رجال سیاسی ایران در دوره پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار