بهرام‌بیگ تبریزی عباس‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهرام بیگ تبریزی عباس آبادی متخلّص به «بیانی» فرزند نقدی بیگ شاعر ادیب خطاط در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهرام بیگ تبریزی عباس آبادی متخلّص به «بیانی» فرزند نقدی بیگ شاعر ادیب خطاط، در عباس آباد اصفهان ساکن بوده و خط نستعلیق را خوش می‌نوشته است. در بهار کتابت می‌کرده و در زمستان به پوستین دوزی مشغول بوده. این شعر از اوست:
با آنکه چاک چاک شد از تیر غمزه‌اش ••••• همچون جرس همیشه دلم از فغان پر است
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۵۵.
[۲] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۱۰۲-۱۰۳.
[۴] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۵۵.
۲. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۱۰۲-۱۰۳.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۱۵۰.    
۴. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۴.    جعبه ابزار