بهرام اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهرام اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بهرام بن فیروز اصفهانی، مؤلف شارستان فارسی، در بیان مراتب دانش و عقاید و آداب ایرانیان باستان
بهرام پریش شهرضائی اصفهانی، بهرام سیّاره متخلّص به «پریش» از شعرای معاصر در اصفهان
بهرام سفره‌کش اصفهانی، معروف به «بهرام عباسی» و «بهرام فرنگی‌ساز» از نقاشان عهد صفویه در اصفهان
بهرام غلام عصام بن یزید جبّر اصفهانی، از محدثین قرن دوم هجری قمری در اصفهان
بهرام تبریزی عباس‌آبادی اصفهانی، متخلّص به «بیانی» فرزند نقدی بیگ شاعر ادیب خطاط در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار