بهرام سفره‌کش اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهرام سفره‌کش معروف به «بهرام عباسی» و «بهرام فرنگی‌ساز» از نقاشان عهد صفویه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهرام سفره‌کش معروف به «بهرام عباسی» و «بهرام فرنگی‌ساز» از نقاشان عهد صفویه است. در اصفهان می‌زیسته و عصر شاه عباس، شاه صفی و شاه عباس دوّم صفوی را درک کرده است.
او در سبک نقاشی مانند نقاشان روزگار خود از نقاشان اروپائی تاثیر پذیرفته و به اصطلاح به «فرنگی سازی» پرداخته است. شیخ عباسی، محمّد امین و فرزندش جانی بیگ نزد او تعلیم دیده‌اند. ظاهراً سفری به هند داشته و گویا لقب «عباسی» را از شاه عباس دوّم گرفته است. سال فوتش معلوم نیست امّا قطعاً قبل از سال ۱۰۹۶ق اتّفاق افتاده است. از نقاشی‌های او نگاره تک برگی «نجیب زاده‌ای در گلگشت» به سال ۱۰۳۱ و نگاره «دو دلداده» در سال ۱۰۵۰ق در موزه هنر و تاریخ موقوفه آمریکا موجود است.
[۱] آژند، یعقوب، مکتب نگارگری اصفهان، ص۳۱۰-۳۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آژند، یعقوب، مکتب نگارگری اصفهان، ص۳۱۰-۳۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۴-۱۸۵.    جعبه ابزار