بهروزخان اول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیر بهروزخان، ملقب به سلمان خلیفه، پسر امیررستم و یکی از امرای طایفۀ دنبلی است که ۵۵ سال حکومت کرده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

امیر بهروزخان، ملقب به سلمان خلیفه، پسر امیررستم. وی در ۹۲۰ق/۱۵۱۴م امیر طایفۀ دنبلی شد و ۵۵ سال به حکمرانی پرداخت. در نخستین سال فرمانروایی او سلطان سلیم عثمانی به آذربایجان لشکر کشید. امیربهروز برای حفظ ایل خود از گزند سپاهیان عثمانی، آنان را از ناحیۀ خوی به ناحیۀ کوهستانی هکّاری و ارجیش (ه‌ م) کوچاند و سپس پسرخود کنعان‌بک را به سرپرستی ایل گماشت و خود به حضور شاه اسماعیل اول صفوی رسید. شاه اسماعیل هم به پاس خدمات پدران وی به خاندان صفوی، او را ملقب به «سلمان» نمود.
[۱] تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۲، شم‌ ۳۲۱۰.
همچنین شاه اسماعیل او را منصب خلیفگی بخشید
[۲] تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۲، شم‌ ۳۲۱۰.
و به او اجازۀ ارشاد داد.
[۳] عبدالعزیز جواهر کلام، آثار الشیعة الامامیة، ج۴، ص۲۰۶، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهران، ۱۳۰۷ش.


پیوستن به شاه طهماسب

[ویرایش]

در ۹۴۵ق/۱۵۳۸م که سلطان سلیمان عثمانی به عزم تسخیر آذربایجان وارد ایران شده بود،
[۴] تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۲، شم‌ ۳۲۱۰.
شاه طهماسب صفوی در بازگشت از نبرد ازبکان، با شمار اندکی از سپاهیان خود، در ابهر اردو زد و آمادۀ دفع تهاجم سپاهیان عثمانی شد. در این هنگام، امیربهروز با سواران تازه نفس به اردوی شاه طهماسب پیوست.
[۵] تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۵، شم‌ ۳۲۱۰.


وفات

[ویرایش]

امیربهروز در ۹۹۵ق/۱۵۸۷م در ۹۵ سالگی درگذشت و او را در مقبرۀ امرای دنبلی به خاک سپردند.

امارت بعد از بهروز‌خان

[ویرایش]

تنها پسر او کنعان‌خان در روزگار جوانی درگذشته بود و از این‌رو، پس از وی نواده‌اش ایوب‌خان به امارت رسید.
[۶] تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۴، شم‌ ۳۲۱۰.
[۷] عبدالعزیز جواهر کلام، آثار الشیعة الامامیة، ج۴، ص۲۰۷، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهران، ۱۳۰۷ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، شم‌ ۳۲۱۰.
(۲) عبدالعزیز جواهر کلام، آثار الشیعة الامامیة، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهران، ۱۳۰۷ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۲، شم‌ ۳۲۱۰.
۲. تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۲، شم‌ ۳۲۱۰.
۳. عبدالعزیز جواهر کلام، آثار الشیعة الامامیة، ج۴، ص۲۰۶، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهران، ۱۳۰۷ش.
۴. تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۲، شم‌ ۳۲۱۰.
۵. تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۵، شم‌ ۳۲۱۰.
۶. تاریخ دودمان دنبلی، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز، ج۱، ص۱۴۴، شم‌ ۳۲۱۰.
۷. عبدالعزیز جواهر کلام، آثار الشیعة الامامیة، ج۴، ص۲۰۷، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهران، ۱۳۰۷ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بهروزخان»، شماره۵۲۶۷.    

رده‌های این صفحه : مقالات دانشنامه بزرگ اسلامی
جعبه ابزار