بهزادبیگ دوستاق اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهزادبیگ متخلّص به «دوستاق» فرزند سهراب‌بیگ قورچی باشی شاعر ادیب خطاط، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهزاد بیگ متخلّص به «دوستاق» فرزند سهراب بیگ قورچی باشی شاعر ادیب خطاط، در اصفهان ساکن بوده و خط نستعلیق را خوش می‌نوشته و از راه کتابت امرار معاش می‌کرده، این بیت از اوست:
بی جمالت گر برافروزم چراغ زندگی •••••هر سر مویم شود روشن ز داغ زندگی
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۱۱.
[۲] حسینی سنبهلی، میرحسین‌دوست، تذکره حسینی، ص۱۲۵.
[۳] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۱۰۴.
[۴] حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۲۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۱۱.
۲. حسینی سنبهلی، میرحسین‌دوست، تذکره حسینی، ص۱۲۵.
۳. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۱۰۴.
۴. حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۲۵۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۸۷.    جعبه ابزار