بهشتی شدن با تصدیق قرآن (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتصدیق قرآن، و کسی را که سخن صدق آورده، زمینه راهیابی به بهشت است.


تصدیق قرآن

[ویرایش]

تصدیق قرآن، زمینه راهیابی به بهشت است.
والذی جاء بالصدق وصدق به اولـئک هم المتقون «اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، آنان پرهیزگارانند!» لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. «آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران

← پیروی از صدق


مراد از آوردن صدق آوردن دین حق است. و مراد از تصدیق به آن، ایمان آوردن بدان است. و مراد از آن کسی که آن را آورده، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.
و اینکه در جمله" اولئک هم المتقون" با لفظ جمع" اولئک" به شخص آورنده دین اشاره شده شاید به لحاظ معنی بوده باشد، چون به حسب معنا عبارت می‌ شود از هر پیغمبری که دین حق را آورده و به آن مؤمن می‌ باشد و بلکه هر مؤمنی که به دین حق ایمان آورده و به سوی آن دعوت کرده باشد، چون دعوت به سوی حق چه زبانی و چه عملی از شؤون پیروی انبیا است.

← سرمایه در بهشت


" لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلک جزاء المحسنین" این آیه پاداشی را که متقین نزد پروردگارشان دارند، بیان می‌ کند، و آن عبارت است از اینکه ایشان هر چه که خواستشان بدان تعلق گیرد در اختیار دارند، پس سرمایه در بهشت تنها خواستن است که سبب تامی است برای به دست آمدن آنچه مورد خواست واقع شود، حال هر چه می‌ خواهد باشد، به خلاف دنیا که به دست آوردن چیزی از مقاصد دنیا، علاوه بر خواستن، احتیاج به عوامل و اسباب بسیار دارد که یکی از آنها سعی و عمل با استمداد از تعاون اجتماعی است.
پس آیه شریفه اولا دلالت دارد بر اینکه متقین در دار قرب و جوار رب العالمین هستند، و ثانیا هر چه بخواهند در اختیار دارند.

← پاداش بزرگ


در آیه پاداش بزرگ برای این گروه (پیروان صدق) را بیان می‌ دارد، نخست می‌ فرماید: " آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها موجود است و این است جزای نیکوکاران" (لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلک جزاء المحسنین).
گستردگی مفهوم این آیه به قدری است که تمام مواهب معنوی و نعمتهای مادی را شامل می‌ شود، آنچه در تصور و وهم ما بگنجد یا نگنجد؟.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۳۳.    
۲. زمر/سوره۳۹، آیه۳۴.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۳۹۴.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۳۹۵.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۴۵۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۴۷، برگرفته از مقاله «تصدیق قرآن».    


رده‌های این صفحه : بهشت | قرآن شناسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار